Jakość
Jakość

Doradztwo

Chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na usługi w zakresie projektowania ochrony katodowej świadczone przez Makromor. Nasi wykwalifikowani specjaliści opracują na życzenie klienta plany ochrony katodowej dla statków, instalacji morskich (platformy wiertnicze, rurociągi podwodne) oraz konstrukcji nabrzeżnych (nabrzeża, pirsy, falochrony, doki pływające). Kolejnym etapem współpracy może być objęcie danego systemu ochrony katodowej nadzorem eksploatacyjnym. Podczas procesu projektowania zwracamy szczególną uwagę na wymogi eksploatacyjne stawiane przez środowisko naturalne.

Powierzając nam stworzenie systemu ochrony katodowej będziecie Państwo pewni, iż zaproponowane przez nas rozwiązanie zoptymalizuje koszty bez uszczerbku dla wymaganego, bezpiecznego poziomu ochrony katodowej.

 

Zapewnienie jakości

Dział Kontroli Jakości Makromor nadzoruje proces odlewniczy anod przeprowadzając badanie we własnym, nowym laboratorium. Na żądanie klienta jesteśmy w stanie przetestować próbki pochodzące z poszczególnych partii odlewniczych. Testy są przeprowadzane zgodnie z wymogami normy DNV RP B 401 Apendix A, test 96 godzinny.

W celu weryfikacji wstępnych wyników przeprowadzane są badania z czasem ekspozycji 2000 godzin, zakładającym natężenie prądu 2A/m2, co jest odzwierciedleniem rzeczywistych warunków pracy anody. Czystość stopu anodowego zapewniamy używając w procesie produkcyjnym wyłącznie najczystszych surowców oraz kontrolując proces odlewniczy na każdym jego istotnym etapie. Jakość każdej partii produkcyjnej jesteśmy w stanie uwiarygodnić poprzez wystawienie certyfikatu inspekcji anod, potwierdzającego ich wysokie właściwości elektrochemiczne.

Kontrola jakości

Kontrola ilości – ogólny widok

Identyfikacja i identyfikowalność 

 

Weryfikacja chropowatości przed odlewaniem – wymagany poziom 75-100 µm.
Wynik 93 µm – akceptowalny

http://makromor.eu/uploads/media/default/0001/02/thumb_1175_default_big.jpeg

Sprawdzenie wymiarów

Sprawdzenie wymiarów

PMI – Analiza chemiczna stopu 

Zapisy analizy składu chemicznego

Test sprawności elektrochemicznej - test połączenia stacji i czujnika

Weryfikacja parametrów wody w zbiorniku pH = 8,0 ; Temperatura =10,3 C ;
Zasolenie Co.S = 32,6 -akceptowalne

Kalibracja elektrody referencyjnej

Weryfikacja potencjału stopu
wynik – 1067 mV (min <1050 mV)

Weryfikacja pakowania wyrobów i gotowości do wysyłki